Head Office

Darton Tower
142 Wai Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong

Contact Person: Andre Chouraqui
Tel: (852) 2313 8388
Fax: (852) 2312 2112
Email: chouraqui@darton.com
Website: www.darton.com